3 พฤศจิกายน 2564 ผึ้งก็เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันปรสิตตัวร้าย

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2234146

การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะยามที่เกิดโรคระบาด แต่ในสังคมของสัตว์หลายชนิดก็มีพฤติกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิจัยนานาชาติจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนในอังกฤษ และมหาวิทยาลัยซาสซารีในอิตาลีเผยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเว้นระยะห่างทางสังคมของผึ้ง นักวิจัยเผยว่า ผึ้งเป็นสัตว์สังคม เพราะพวกมันได้ประโยชน์จากการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างการดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งการวิจัยใหม่ได้ประเมินถึงการปรากฏตัวของปรสิตตัวร้าย หรือไรศัตรูผึ้งอย่าง Varroa ecto parasite ว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรทางสังคมที่สามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในรังผึ้งได้หรือไม่ ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาณานิคมของผึ้งตอบสนองต่อการรบกวนจากไรที่เป็นอันตราย โดยผึ้งปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ และปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรัง ด้วยการเพิ่มระยะห่างทางสังคมระหว่างผึ้งอายุน้อยและผึ้งแก่ เรียกว่าผึ้งเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อรังของพวกมันถูกคุกคามจากปรสิตนั่นเอง อาจสรุปได้ว่า เมื่อกิจกรรมทางสังคมจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ ก็ดูเหมือนผึ้งจะพัฒนาปรับสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้น อาณานิคมของผึ้งจึงเป็นแบบจำลองที่ช่วยในการศึกษาการเว้นระยะห่างทางสังคม และทำให้เข้าใจถึงคุณค่ารวมถึงประสิทธิผลของพฤติกรรมนี้อย่างเต็มที่

Skip to content