3 ธันวาคม 2566 “ขยะกำพร้าสัญจร” นำร่อง “เก็บกล่องสร้างบ้าน”

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1045296

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจ “ขยะกำพร้า” ก่อน ขยะกำพร้า คือ คำนิยามของขยะที่รถซาเล้งไม่รับซื้อ ขยะพลาสติกไม่สามารถรีไซเคิลได้ ขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ “จัดการขยะในขั้นตอนกลางทาง” หรือขั้นตอนการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ปรับปรุงสภาพ ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการ เช่นเดียวกับขยะพลาสติกทั่วไป เนื่องจากขยะกำพร้าประกอบด้วย วัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อ เพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน หรือไม่สะอาด มีการปนเปื้อน ไม่เป็นที่ต้องการของทั้งภาคธุรกิจ และภาคที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะจึงทำให้เราสามารถพบเห็นขยะเหล่านี้ได้ตามริมทาง ในที่รกร้าง หรือแม้กระทั่งริมทะเล เพราะขยะเหล่านี้ถูกมองว่าไม่มีคุณค่า จึงไม่มีใครรับไปจัดการ เช่น เช่นบรรดาหีบห่อพลาสติกต่างๆ ถุงแกง ถุงน้ำยา
ซองขนม กล่องโฟม แปรงสีฟัน ผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวัน (ข้อมูลจากบทความ :จาก‘ขยะกำพร้า’สู่‘แก้วเพาะกล้า’ ขยะลดได้ เริ่มต้นที่ตัวเรา By ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ )

พื้นที่สถานีบริการบางจาก  อาสาเป็นจุดรับขยะกำพร้าในโครงการ ขยะกำพร้าสัญจรกับ N15 เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการกำจัดหรือทิ้งขยะ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และกำจัดอย่างถูกวิธี โดยยึดมั่น การขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy มาโดยตลอด และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน)

นอกจากการบริหารจัดการขยะแล้ว บางจากยังได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 14 พันธมิตรในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ริเริ่มโดย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนให้ประชาชนส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้ว และผ่านการทำความสะอาดแล้ว ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วภายในสถานีบริการบางจาก โดยนำร่องเปิดจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มในปั๊มบางจาก 10 จุด และต่อยอดขยายการตั้งจุดรับในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 23 จุด เพื่อเป็นช่องทางรับกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีใช้แล้ว สำหรับรีไซเคิลไปทำวัสดุก่อสร้างบ้านประเภทต่าง ๆ อาทิ แผ่นหลังคา (Eco Roof) วงกบไม้สังเคราะห์ (Eco Door Frame) ไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ (Eco Wood) และ อีโค่ บริค (Eco Brick) เพื่อให้มูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขาดแคลน ผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต่อไป โดยนอกจากจะเปิดพื้นที่เป็นจุดรับบริจาค ได้รณรงค์จัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม ในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมัน 11 แห่ง และสำนักงานของบริษัทรวมไปถึงการสนับสนุนการรับขยะกำพร้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้อง และการเป็นพันธมิตรในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน สะท้อนการให้ความสำคัญกับการดูแลวัสดุเหลือใช้ บริหารจัดการขยะ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาทำให้ก่อประโยชน์ใหม่ รวมถึงเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content