3 ธันวาคม 2565 สำรวจถนนสวยกรุงเทพกรีฑา ซอย 31-37 ผลักดันชุมชนซาอาดะห์สู่ต้นแบบคัดแยกขยะ

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000114703

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตสะพานสูงสำรวจถนนสวยกรุงเทพกรีฑา ซอย 31-37 ผลักดันชุมชนซาอาดะห์สู่ต้นแบบคัดแยกขยะ คุมเข้มควันดำอู่รถเมล์ย่านสะพานสูง เร่งแก้จุดเสี่ยงทางโค้งหน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

            วันนี้ (1 ธ.ค.) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตสะพานสูง  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำรวจถนนสวย    (ปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 เขต) ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 31-37 ระยะทาง 650 เมตร โดยปลูกต้นไม้ทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 1,300 เมตร ประกอบด้วย ต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น ต้นพุทธรักษา จำนวน 3,000 ต้น วัดระยะกำหนดแนวปลูกต้นทองอุไร (บางส่วน) ระยะทาง 200 เมตร และนำต้นพุทธรักษาลงปลูกแล้ว (บางส่วน) ระยะทาง 200 เมตร ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนดังกล่าว เพื่อความร่มรื่นสวยงามและเป็นกำแพงกรองฝุ่นอีกด้วย             เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนซาอาดะห์ ตั้งอยู่ซอยกรุงเทพกรีฑา 26 เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีครัวเรือนในชุมชน 95 หลังคาเรือน เนื่องจากซอยในชุมชนมีขนาดเล็กและแคบ จึงตั้งจุดพักขยะรวมไว้หน้าชุมชน คณะกรรมการชุมชนได้รณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล คัดแยกและนำไปขายเป็นรายได้ 2.ขยะอันตราย คัดแยกและนำไปรวมไว้ที่จุดพักขยะ รอรถเขตฯ จัดเก็บ หรือรวบรวมไว้ทิ้งตามแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ซึ่งเขตฯ จะจัดเก็บเดือนละ 2 ครั้ง 3.ขยะทั่วไป จะเป็นขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะ 2 ประเภท ให้ผูกใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งที่จุดพักขยะของชุมชน รอรถเขตฯ จัดเก็บ 4.ขยะอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารจะให้สัตว์เลี้ยงในบ้านและทิ้งเป็นขยะทั่วไป เนื่องจากชุมชนมีขนาดเล็ก จึงไม่มีสถานที่รองรับขยะอินทรีย์ ที่จะนำไปหมักปุ๋ยหรือทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งก่อนดำเนินการคัดแยกขยะมีปริมาณขยะ 1,200 กก./วัน หลังจากดำเนินการคัดแยกขยะ มีปริมาณขยะลดลงเหลือ 700-800 กก./วัน ทั้งนี้ เขตฯ ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนซาอาดะห์ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนมีอยู่ และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น