3 ธันวาคม 2564 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 แม็กนิจูด จ.ยามานาชิ ญี่ปุ่น

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/310326

เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 4.9 แม็กนิจูด โดยมีศูนย์กลางที่ จ.ยามานาชิ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น และบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ แรงสั่นสะเทือนสัมผัสได้ในพื้นที่ดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงกรุงโตเกียว โดยแรงสั่นสะเทือนสูงสุดอยูที่ระดับ 5 ตามระบบของญี่ปุ่น กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแจ้งว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ไม่ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ