3 ธันวาคม 2563 ๕ อำเภอใน จ. พัทลุงสาหัสน้ำทะเลหนุนบวกน้ำป่าหลาก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_833743/

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ. พัทลุง ฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาใน อ. ควนขนุน อ. เมืองพัทลุง อ. เขาชัยสน อ. บางแก้ว และ อ. ปากพะยูน ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดหลากลงมาท่วมก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบ แต่น้ำในทะเลสาบหนุน ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้จึงเอ่อท่วมหนักในพื้นที่ ๕ อำเภอดังกล่าว บ้านเรือนประชาชนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดชาวบ้านต้องใช้เรือ และอพยพสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนน เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ ต. มะกอกเหนือ อ. ควนขนุน น้ำป่าจาก อ. ศรีบรรพต และ อ. ควนขนุนตอนบนไหลหลากลงมาสมทบ และมีถนนขวางกั้น ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว มีน้ำท่วมสูง ๑.๕ – ๒ ม. กรมเจ้าท่านำเรือท้องแบนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าช่วยเหลือจำนวน ๒ ลำ พร้อมเจ้าหน้าเพื่อบริการรับส่ง และขนย้ายสิ่งของให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

พื้นที่ หมู่ ๔ ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ระดับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาสมทบ ฝนตกหนัก และน้ำทะเลหนุน ทำให้ชาวบ้านต้องขนย้ายสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนน และบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุ ๑,๐๐๐ ปี น้ำหลากเข้าท่วมเต็มพื้นที่พระบรมธาตุ รวมทั้งโบราณสถานอายุเก่าแก่ถูกน้ำท่วมสูง ในพื้นที่อำเภอที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ได้แก่ อ. ป่าบอน อ. ตะโหมด อ. กงหรา อ. ศรีนครินทร์ อ. ศรีบรรพต และ อ. ป่าพะยอม แม้ระดับได้ลดลงไปก่อนหน้านี้ แต่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากลงมาตามน้ำตกอีกครั้ง และมวลน้ำเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง