3 ธันวาคม 2563 ปี ๒๕๖๓ เป็น ๑ ใน ๓ ปีที่ร้อนที่สุด

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-594375

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่า ระหว่างเดือน ม.ค. – ต.ค. โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ๑.๒ องศาเซลเซียส และตั้งข้อสังเกตว่า อุณหภูมิของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหนึ่งในสามปีที่ร้อนที่สุด รองจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๒ รายงานระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อากาศร้อนขึ้นเป็นพิเศษตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. โดยเฉพาะในไซบีเรีย ที่ในบางพื้นที่ของภูมิภาคมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย ๕ องศาเซลเซียส โดยในช่วงปลายเดือน มิ.ย. มีอุณหภูมิสูงถึง ๓๘ องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในพื้นที่เหนือเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) องค์การสหประชาชาติระบุว่า ต้องควบคุมให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมไม่เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันผลกระทบที่ร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่า โลกอาจมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่านั้นเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียสเป็นการชั่วคราว ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และทั่วโลกต้องเพิ่มความพยายามในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก