3 ตุลาคม 2563 น้ำล้นลำมาศท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 100 ไร่

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_787264/

ปริมาณน้ำจากลำมาศ และ ลำน้ำมูลที่ไหลมาสมทบกันในพื้นที่ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีปริมาณน้ำ ลำน้ำมาศ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นไหลเข้าท่วม ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านสะแก หมูที่ 7 ตำบลประสุข มีระดับน้ำท่วมสูง 70-80 เซนติเมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ทำให้ ชาวบ้าน ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเข้าหมู่บ้าน อีกทั้งปริมาณน้ำจากลำมาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดกับลำน้ำมาศ ในตำบลประสุข ถูกน้ำท่วมสูง 1 เมตร ต้นข้าวจมน้ำมาแล้ว 3 วัน  เสียหายประมาณกว่า 100 ไร่ เช่นเดียวกันกับ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย ถูกปริมาณน้ำ จากลำน้ำมาศ เอ่อล้นไหลเข้าท่วม ไร่มันสำปะหลัง ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

นายเสนอ ขวัญมา อายุ 69 ปี ส.อบต. หมู่ที่ 9 ตำบลประสุข บอกว่า ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น สาเหตุเกิดจาก พื้นที่อำเภอชุมพวง เป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และรับน้ำจากลำน้ำมูล ในพื้นที่ อำเภอพิมาย จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นไหลเข้าท่วม ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ท่วมนาข้าว ของเกษตรกร นับว่า ในปีนี้ เป็นปีที่น้ำมาเร็ว และ ท่วมเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน 3 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิตกกังวลกลัวว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก