3 กุมภาพันธ์ 2565 แม่ฮ่องสอนลอบเผาป่าหนักขึ้น 1 เดือน 258 จุด

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3164959

นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้รายงานต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เมื่อเวลา 13.00 จนถึงเวลา 16.35 น. ของวันที่ 2 ก.พ.ได้เข้าควบคุมไฟป่าบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน พบพื้นที่เสียหายหลายจุด รวมแล้วประมาณ 8 ไร่ บริเวณที่ถูกเผาเป็นป่าเต็งรังไม่ทราบสาเหตุที่มีการเผาป่าดังกล่าว

นายชิติพันธ์ พยายาม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมทางสถานีควบคุมไฟป่า ได้ขอความร่วมมือจาก กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านงดเว้นการเผาป่าอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 31 เมษายน 2565

สรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จุดความร้อนประจำวันที่ 1 กพ.จำนวน 23 จุด จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 ก.พ.จำนวน 258 จุด สูงสุดที่อำเภอปาย จำนวน 112 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 186 จุด คุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 กพ. ค่า PM 2.5 เท่ากับ 27 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี