3 กุมภาพันธ์ 2564 แอโรเจลอัจฉริยะ เปลี่ยนอากาศเป็นน้ำดื่ม

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2024775

มีการคาดการณ์ถึงความยั่งยืนของทรัพยากรสำคัญโดยเฉพาะน้ำที่ใช้ดื่มกิน เช่น ในอนาคตมนุษย์อาจก่อสงครามแย่งชิงน้ำกัน เพราะมนุษย์กว่าพันล้านคนทั่วโลกต้องดิ้นรนหาน้ำให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้าจริงๆ แล้วแหล่งน้ำที่ใช้ดื่มกินนั้นไม่ได้มีเฉพาะบนพื้นโลก ในชั้นบรรยากาศโลกก็มีน้ำที่ดื่มได้เช่นกัน ทว่าถูกมองข้ามมานาน จนกระทั่งมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดค้นวิธีสกัดน้ำจากอากาศ แต่การออกแบบของพวกเขาต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือไฟฟ้า และต้องมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวเปิดและปิดได้ ล่าสุด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ แจ้งข่าวดีว่าสามารถสร้างแอโรเจลที่มีส่วนประกอบของโพลีเมอร์โมเลกุลสายยาว แอโรเจลอัจฉริยะนี้เป็นวัสดุแข็งมีน้ำหนักเบา ลักษณะคล้ายฟองน้ำ แต่ไม่ต้องบีบน้ำ เพื่อปล่อยน้ำที่ดูดออกมาจากอากาศ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่มาช่วยในกระบวนการสกัดน้ำจากอากาศด้วย ทีมวิจัยได้ทดสอบการสกัดน้ำในวันที่สภาพอากาศมีความชื้น พบเมื่อใช้แอโรเจล ๑ กก. ก็สามารถผลิตน้ำได้ ๑๗ ลิตรต่อวัน ส่วนน้ำที่ได้มาจากการสกัดนี้ก็ดื่มได้ คุณภาพตรงตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก