3 กันยายน 2565 ไฟป่าแอมะซอน เลวร้ายสุดในรอบ 10 ปี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/591980

สำนักงานวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิล เปิดเผยว่า จากการสำรวจผ่านดาวเทียมในช่วง 30 วันแรกของเดือนสิงหาคม พบมีไฟป่าเกิดขึ้นกว่า 31,513 จุด ในบริเวณป่าแอมะซอน นับว่าเป็นสถานการณ์ไฟป่าที่เลวร้ายสุดของเดือนสิงหาคม ในรอบ 10 ปี และเลวร้ายยิ่งกว่าสถานการณ์ไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2562

และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา พบว่าปีนี้ มีไฟป่าเพิ่มขึ้น 12.3 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นราว 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลเมื่อปี 2541 โดยไฟป่าแอมะซอน มักลุกลามเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่มีฝนน้อย และประชาชนมักจุดไฟเผาป่าเพื่อการตัดไม้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า การตัดไม้ทำลายป่าบริเวณป่าแอมะซอน ของบราซิล ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มีขนาดมากกว่าพื้นที่ของนครนิวยอร์ก ในสหรัฐฯ ถึงราว 7 เท่า