3 กันยายน 2565 ลำน้ำสงคราม-อูนเกินความจุเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่ม กว่า 4 พันไร่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/379320

สถานการณ์น้ำโขงยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ระดับ ประมาณ 8 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่ง ประมาณ 4 เมตร คือ ที่ระดับ 12 เมตร ส่งผลให้ลำน้ำสาขาสายหลัก คือ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ที่ไหลผ่านพื้นที่ อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม และ อ.ท่าอุเทน ก่อนไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขง เริ่มได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ศรีสงคราม เป็นจุดรับน้ำระหว่าง ลำน้ำอูน ไหลมาสมทบ ลำน้ำสงคราม ก่อนที่จะไหลระบายลงสู่น้ำโขง ล่าสุด ได้รับผลกระทบจากปัญหาไหลระบายลงน้ำโขงช้า ทำให้ ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม มีปริมาณล้นตลิ่ง เกินความจุ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์  จากสามารถเก็บกักได้ประมาณ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่ม ที่ชาวบ้านใช้ทำนาปรัง ในฤดูแล้ง กว่า 3,000 – 4,000 ไร่ และมีข้าวนาปี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ประมาณ 400 -500 ไร่