3 กันยายน 2565 “ปลิงทะเล” เทศบาลใต้ทะเลที่กำลังหายไป

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/319052

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ชี้ “ปลิงทะเล” น่าห่วงประชากรลด 50% ถูกคุกคามจากการจับกิน ส่งขายต่างประเทศ ทำอาหารและยา อนาคตกระทบวงจรทำความสะอาดใต้ทะเลระบบนิเวศพัง

ปลิงทะเล เป็นสัตว์น้ำที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทำให้ชาวประมงยังจับปลิงทะเลได้โดยไม่มีความผิด ยกเว้นไปจับในเขตอนุรักษ์ รวมทั้งกรณีที่เรือประมงจากประเทศอื่นเข้ามาจับในน่านไทย ปลิงทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เพราะทำหน้าที่เป็นเทศบาลประจำท้องทะเล ปลิงทะเล จะกินแพลงก์ตอน ตะกอนดิน เศษซากสารอินทรีย์ ในแนวปะการัง ถ้าไม่มีปลิงมาคอยกำจัด จะเป็นแหล่งแบคทีเรีย ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง ซึ่งสังเกตว่าตะกอนดินที่เคยขาวเป็นทราย จะมีสภาพเป็นตะกอนดินสีดำ หรือแนวปะการังก็จะเสื่อมโทรมลง ถ้านำปลิงออกไปเยอะ จะทำให้วงจรความสะอาดในระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย ประชากรปลิงทะเล 50% ลดลงในช่วง 20-30 ปี หลายพื้นที่ไม่ค่อยเจอ เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ เคยมีปลิงเต็มหน้าหาด ตอนนี้เหลือน้อยมาก และแนวปะการังบางพื้นที่ลดมากกว่า 70% ระยะยาวจะมีปัญหาหนัก