3 กรกฏาคม 2563 สทนช. เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำรับมือน้ำฝน ๕๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดการท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่มา:

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200703103323762

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำต่างๆ และการขุดลอกบึงในการรถไฟ ๑๕ ไร่ เพื่อรองรับน้ำ ๕๒,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย. โดยจะแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ก.ค. นี้ พร้อมทั้งกำหนดแผนระยะต่อไปจะมีการหารือร่วมกับพื้นที่ ๕ จังหวัดปริมณฑลวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในแต่ละจังหวัด คือ สมุทรปราการ จุดเสี่ยง ๗ จุด สมุทรสาคร ๑๑ จุด ปทุมธานี ๒๔ จุด แบ่งเป็น จุดเสี่ยงจากฝนที่ตกในพื้นที่ ๔ จุด จากน้ำเหนือ ๒๐ จุด  นนทบุรี ๒๖ จุด และสุดท้าย นครปฐม ๓๘ จุด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้ามาตรการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เช่น การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ยังเหลืออีกประมาณร้อยละ ๒๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

การเตรียมพื้นที่รับน้ำ ๑๓ ทุ่ง คือ ทุ่งบางระกำ และทุ่งเจ้าพระยา ๑๒ ทุ่งนั้น ในเบื้องต้นพบมี ๖ ทุ่งที่สามารถเป็นพื้นที่รับน้ำได้ คือ ทุ่งบางระกำ ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งพระยาบันลือ ทุ่งรังสิตใต้ รวมประมาณน้ำ ๘๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนความก้าวหน้าการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี ๖๒/๖๓ ใกล้จะแล้วเสร็จตามแผนแล้ว โดยดำเนินการไปแล้ว ๑,๔๓๐ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔ ส่วนโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ๖๓ และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ (เพิ่มเติม) พบมีความล่าช้ากว่าแผนงาน จึงจะเสนอขอผ่อนผันในการขยายระยะเวลาดำเนินการไปถึงเดือน ส.ค.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content