3 กรกฏาคม 2563 ชลประทานที่ ๖ สั่ง จ. ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/503063

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ดว่า พื้นที่ลุ่มน้ำยังเป็นพื้นที่ที่สำนักงานชลประทานที่ ๖ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก สาเหตุเกิดจากช่วงต้นของลำน้ำยังในเขต จ. กาฬสินธุ์ มีลักษณะกว้างและลาดชันมาก ส่วนช่วงท้ายก่อนบรรจบกับลำน้ำชี ในเขต อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด มีลักษณะแคบลงและคดเคี้ยว จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด เป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยังปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ E.54 E.70 และ E.92 ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ ๖ – ๘ ม. ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๘ แห่งในพื้นที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ทำให้มีช่องว่างเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร จากการลงพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำหลากพบว่า อาคารชลประทานและประตูระบายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง

สำนักงานชลประทานที่ ๖ ดำเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยังตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตามมาตรการของกรมชลประทานโดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยการกำหนดพื้นที่เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก และควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างฯ รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และการจัดสรรทรัพยากร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถขุด Sheet Pile กระสอบทราย และเครื่องมือต่างๆ ในพื้นที่ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเตรียม Sheet Pile กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรเครื่องมือ เข้าประจำพื้นที่ไว้บางส่วนแล้วทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยังและในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา แผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งในพื้นที่ต้นน้ำยังไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort