3 กรกฏาคม 2563 ชลประทานที่ ๖ สั่ง จ. ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/503063

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ดว่า พื้นที่ลุ่มน้ำยังเป็นพื้นที่ที่สำนักงานชลประทานที่ ๖ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก สาเหตุเกิดจากช่วงต้นของลำน้ำยังในเขต จ. กาฬสินธุ์ มีลักษณะกว้างและลาดชันมาก ส่วนช่วงท้ายก่อนบรรจบกับลำน้ำชี ในเขต อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด มีลักษณะแคบลงและคดเคี้ยว จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด เป็นประจำเกือบทุกปี เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยังปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ E.54 E.70 และ E.92 ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ ๖ – ๘ ม. ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๘ แห่งในพื้นที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ทำให้มีช่องว่างเก็บกักน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร จากการลงพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำหลากพบว่า อาคารชลประทานและประตูระบายน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ ป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง

สำนักงานชลประทานที่ ๖ ดำเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยังตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตามมาตรการของกรมชลประทานโดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยการกำหนดพื้นที่เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซาก และควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างฯ รวมไปถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และการจัดสรรทรัพยากร อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถขุด Sheet Pile กระสอบทราย และเครื่องมือต่างๆ ในพื้นที่ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเตรียม Sheet Pile กระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรเครื่องมือ เข้าประจำพื้นที่ไว้บางส่วนแล้วทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยังและในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ ๖ ได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา แผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ทั้งในพื้นที่ต้นน้ำยังไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content