3 กรกฎาคม 2565 ที่ดิน 185 ไร่โรงงานรีไซเคิล ส่อครอบครองเขตหวงห้ามป่าเขาล้อมรั้ว

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317135

วันที่ 1 ก.ค. 65 นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ กล่าวว่า คณะทำงานตรวจสอบที่ดินในครอบครองของ บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด หมู่ที่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พบว่าที่ดินในครอบครองของบริษัทฯ ทั้งหมดอยู่ในเขตหวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้ ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าเขาล้อมรั้ว พ.ศ. 2488 นอกจากนี้พบว่ามีวัสดุเหลือใช้ที่ถูกไฟไหม้แล้ว และของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ตกค้างอยู่ภายในอาคารของโรงงาน และไม่ได้ถูกเพลิงไหม้จำนวนมาก โดยที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการที่มีของเสียอันตรายแล้ว ตั้งแต่พ.ศ. 2561 ซึ่งของเสียเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ดังนั้นการที่บริษัทครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 23 และต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ซึ่งล่าสุดกรมควบคุมมลพิษมอบหมายให้นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 แจ้งความที่ สภ.จอมบึงแล้ว