3 กรกฎาคม 2565 กฟผ. เร่งแผน “ลดคาร์บอน” ลุยตั้งโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/1013123

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งได้ร่วมศึกษากับกรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากขยะจากแผงโซลาร์เซลล์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ (PDP) ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรรี่และแผงโซลาร์เซลล์ที่ครบวงจร โดยการกำจัดที่ผ่านมาจะใช้วิธีการส่งออกไปโรงงานรีไซเคิลในต่างประเทศ ที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ต้นแบบ จะพิจารณาตามภูมิภาค และเลือกจังหวัดที่มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุดก่อน โดยการสำรวจพบว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มากที่สุด คือ 1,318 เมกะวัตต์