3 กรกฎาคม 2563 วิธีลดเลิกใช้ถุงพลาสติกของประเทศญี่ปุ่น จากการงดให้ถุงพลาสติกฟรีตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.เป็นต้นไป

ที่มา:

https://www.sanook.com/home/26093/

หลังจากที่มีร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในญี่ปุ่นงดบริการให้ถุงพลาสติกฟรีตั้งแต่เดือน เม.ย. ๒๐๒๐เป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ เป็นต้นไป ร้านค้าเล็กใหญ่ทุกประเภททั่วประเทศจะงดให้ถุงพลาสติกฟรี มาดูเหตุผลของการงดให้ถุงพลาสติกฟรีและเงื่อนไขต่างๆ ในการงดหรือให้ถุงฟรีจากร้านค้ากันนะคะ

เหตุผลของการงดให้ถุงพลาสติกฟรี

ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๐๒๐ เป็นต้นไป ร้านค้าเล็กใหญ่ทั่วประเทศจะงดให้ถุงพลาสติกฟรี เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่กลายเป็นสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในทะเล และเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อน โดยหากไปซื้อของโดยไม่มีถุงผ้าไปใส่ของ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าถุงพลาสติกซึ่งมีราคาตามขนาด และตามแต่ร้านค้าตั้งไว้ โดยทั่วไปหากเป็นถุงพลาสติกขนาดเล็ก จะมีราคา ๒ – ๓ เยน ถุงพลาสติกขนาดใหญ่จะมีราคา ๕ เยน และถุงกระดาษ ๑๕ – ๒๐ เยน การให้จ่ายเงินค่าถุงนั้นเป็นกลยุทธที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกโดยให้ประชาชนญี่ปุ่นคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกให้มากขึ้น แทนการรับฟรีและทิ้งไปโดยไม่เห็นคุณค่าของพลาสติก และนำไปสู่ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเลย

ร้านค้าสามารถให้ถุงพลาสติกใส่ของฟรีได้หากถุงพลาสติกมีคุณสมบัติดังนี้คือ

๑. เป็นพลาสติกที่มีความหนาตั้งแต่ ๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป เพื่อนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

๒. เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายโดยธรรมชาติในทะเลได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๓. เป็นพลาสติกที่มีพลาสติกชีวมวลเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป

ถุงพลาสติกกับร้านอาหารต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

เพื่อความสะอาด และความสะดวกในการให้บริการของร้านอาหาร ร้านอาหารหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น เช่น ร้านอาหารในเครือ Skylark Holdings ได้แก่ แมคโดนัลด์ และร้านอาหารสำหรับครอบครัวหรือ Family Restaurant ได้แก่ Gusto ร้านอาหารในเครือ Royal Holdings ได้แก่ ร้านข้าวหน้าเนื้อ โยชิโนยะ (Yoshinoya) และร้านซูชิสายพาน Kura Sushi เป็นต้น ได้เปลี่ยนมาใช้พลาสติกซึ่งมีส่วนประกอบของพลาสติกชีวมวลในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ร้านอาหารเหล่านี้จะไม่คิดราคาคาถุงพลาสติก แต่สำหรับร้านอาหารอื่นที่ยังใช้ถุงพลาสติกธรรมดาก็จะคิดราคาค่าถุงโดยร้านค้าจะแจ้งไว้ที่หน้าร้าน การประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติกเลยในทันทีทันใดนั้น ทำให้เกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วยแม้จะรู้ว่าเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ประกอบการได้ร่วมมือกันลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกมานานพอสมควรแล้ว และก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องจริงจังลดเลิกการใช้พลาสติกกันทั้งประเทศ การจ่ายเงินค่าถุงพลาสติกเป็นวิธีการลดการใช้พลาสติกที่คาดว่าจะดีในปัจจุบันนี้ ในการให้คนได้ค่อยๆ เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการใช้พลาสติก