3 กรกฎาคม 2563 พบวัตถุโบราณยุคหินใหม่กลางทุ่งนาเมืองอ่างทอง

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000068174

นายสมเกียรติ บริบูรณ์ อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๕ ต. สีบัวทอง อ. แสวงหา จ. อ่างทอง พบโครงกระดูกมนุษย์ ฟอสซิลสัตว์ รูปร่างคล้ายมีด ขวานหิน เครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก จึงแจ้งไปยังจังหวัดอ่างทอง มีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบ แจ้งว่าเป็นวัตถุโบราณยุคหินใหม่ มีภาชนะดินเผาบรรจุอาหาร เครื่องมือหิน และเครื่องประดับจากหิน กระดูกหรืองาช้าง และยังพบวัตถุโบราณ และภาชนะเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก จึงหยุดการขุดขายหน้าดิน พร้อมแจ้งให้ทางจังหวัดอ่างทองทราบเรื่อง คาดว่ายังมีอีกจำนวนมาก เกรงว่าจะมีคนมาลักลอบขุด และสูญหายไป นายสมเกียรติกล่าวว่า ที่ผ่านมาขายหน้าดินพื้นที่นาขุดเจาะลึกประมาณ ๑ ม. มาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่พบอะไร ต่อมาขุดหน้าดินขายต่ออีกครั้ง และครั้งนี้เมื่อขุดลึกไปประมาณ ๓๐ ซม.  พบหลุมโครงกระดูกมนุษย์ที่เป็นคล้ายหิน ขวานหินโบราณ เครื่องปั้นดินเผา และมีเครื่องรางที่เป็นตะกรุด ทางเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่เดินทางมาตรวจดู บอกว่าสิ่งของเหล่านี้อาจจะอยู่ในยุคหินใหม่ หรือราว ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นขวานสำริดที่ใช้ล่าสัตว์ และชำแหละเนื้อสัตว์ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผา และยังมีเครื่องประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายในสมัยโบราณ จึงหยุดขายหน้าดิน และเตรียมพื้นที่ไว้ให้จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขุดเจาะเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๓