29 เมษายน 2565 พบฟอสซิลสัตว์ขาปล้องหลังยุคแคมเบรียน เอ็กซ์โพลชัน-เก่าแก่กว่า 500 ล้านปี

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7023385

คณะนักบรรพชีวินวิทยาของจีนและสหรัฐอเมริกาเปิดเผยในวารสารเนชันแนล ไซเอนซ์ ถึงการขุดพบกลุ่มฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณที่มีความเก่าแก่ราว 504 ล้านปี ในเมืองหลินอี๋ มณฑลซานตง ทางตะวันออกของประเทศจีนนายจ้าว ฟางเฉิน นักวิจัยจากสถาบันธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่า กลุ่มฟอสซิลซึ่งคณะนักวิจัยเรียกว่า หลินอี๋ ลาเกอร์สแตท (Linyi Lagerstatte) ประกอบด้วยสัตว์สูญพันธุ์มากกว่า 35 ชนิด อาศัยอยู่บนพื้นมหาสมุทร โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขาปล้องนายจ้าวระบุอีกว่า ยังพบสิ่งมีชีวิตคล้ายฟองน้ำ และที่มีรูปร่างคล้ายหนอนอีกหลายชนิดในกลุ่มฟอสซิลดังกล่าว โดยหลินอี๋ ลาเกอร์สแตท มีความโดดเด่นจากสภาพสมบูรณ์ของแขนขา ดวงตา และอวัยวะภายในของสัตว์ขาปล้อง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลทางกายวิภาคใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการช่วงต้น กลุ่มสัตว์ที่พบในฟอสซิลนี้เชื่อว่า ถือกำเนิดขึ้นบนโลกทันทีหลังเกิดปรากฏการณ์แคมเบรียน เอ็กซ์โพลชัน (Cambrian explosion) ซึ่งเป็นยุควิวัฒนาการสำคัญที่นำไปสู่การกำเนิดของบรรพบุรุษสิ่งมีชีวิตสมัยใหม่มากมาย นายจ้าวกล่าวว่า สายพันธุ์สัตว์ทางทะเลหลายประเภทที่พบในหลินอี๋ ลาเกอร์สแตท ไม่เพียงให้ข้อมูลสิ่งมีชีวิตในยุคดังกล่าว แต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่ความแตกต่างเชิงสัณฐานวิทยา โครงสร้างการอยู่ร่วมกัน และการกระจายพันธุ์ทางบรรพชีวินวิทยาของสัตว์ทะเลหลังปรากฏการณ์แคมเบรียน เอ็กซ์โพลชัน