29 เมษายน 2563 เขื่อนแม่งัดเผยฝนตกหนักไหลเข้าอ่าง ๔.๕ แสน ลบ.ม.ปริมาณน้ำรวมน้อยกว่าปีก่อน

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9630000044806

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัดสมบูรณ์ชลเปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๖ เม.ย. ที่ผ่านมา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาประมาณ ๔๐ มม. ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากส่วนใหญ่ฝนตกที่ท้ายเขื่อนบริเวณ อ. แม่แตง อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด อ. เมืองเชียงใหม่ อ. หางดง อ. สารภี อ. สันกำแพง อ. สันป่าตอง และ อ. จอมทอง ซึ่งฝนที่ตกในช่วงดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดี ทำให้พืชที่ปลูกในฤดูแล้งกำลังขาดน้ำได้ฟื้นตัว โดยปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างฯ มีอยู่ ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความจุอ่างที่มีอยู่ ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี ๒๕๖๒ มีปริมาณต่ำกว่าถึงร้อยละ ๖๗ แต่ยังมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่น้ำน้อยที่สุดคือปี ๒๕๕๙ อยู่ร้อยละ ๒๒ ซึ่งโครงการยังคงวางแผนส่งน้ำสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร ๒ ฝั่งแม่น้ำปิง จ. เชียงใหม่และลำพูนในฤดูแล้งอีก ๗,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งฤดูแล้งจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณสิ้นเดือน พ.ค. ทั้งนี้คาดว่า ในเวลานั้นจะมีน้ำเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำประมาณ ๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณน้ำที่เก็บสำรองไว้ใช้ในกรณีวิกฤติฝนทิ้งช่วง เพื่อผลิตน้ำประปาในช่วงเดือนมิ.ย. – ก.ค. ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือสัปดาห์ละ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และอีก ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเตรียมแปลงเพาะปลูกตอนเข้าสู่ฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการฯ ได้วางแผนจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ช่วงปลายเดือน พ.ค. โดยจะขอให้ชะลอการปลูกพืชฤดูฝนไปก่อนจนกว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามต้องดูปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำควบคู่กันไปด้วย

การคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีนี้คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่เล็กน้อย โดยทางโครงการได้คาดการณ์น้ำไว้ว่า ณ วันที่ ๑ พ.ย. ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ ๒๑๒ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ ๘๐ ของความจุอ่างฯ แต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓๕ เหมือนปีที่ผ่านมา ที่แล้งจัดก็ยังคงมีน้ำสำรองไว้ใช้ถึง ๑๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๕๔ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัดสมบูรณ์ชลยืนยันว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งปีนี้อย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจว่า จะมีน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และรักษาข้อตกลงตามแผนที่วางไว้ เพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ในปีต่อไป  

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content