29 สิงหาคม 2565 อุทกภัยในอัฟกานิสถาน เสียชีวิต 192 คน

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/318853

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 65 รัฐบาลอัฟกานิสถาน ภายใต้การนำของกลุ่มตอลีบานขอความช่วยเหลือจากนานาชาติ หลังจากอุทกภัยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 192 คน และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำหน่วยงานรับมือภัยพิบัติอัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า ชาวอัฟกันไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ครอบครัว ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เต็นท์ รวมทั้งอาหารอย่างเร่งด่วน