29 สิงหาคม 2565 ออสเตรเลียผุดแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลอ่าวซิดนีย์

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/829102

ทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียประกาศแผนริเริ่มการฟื้นฟูป่าสาหร่ายทะเล และประชากรม้าน้ำในอ่าวซิดนีย์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ใช้งบประมาณ 9.1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 226 ล้านบาท )โดยจะแบ่งเป็นการจัดสรรสำหรับ 3 โครงการ ได้แก่ การติดตั้งผนังกั้นน้ำทะเลที่มีชีวิต การปลูกทุ่งหญ้าทะเล/ป่าสาหร่ายทะเล และการจัดทำสำมะโนประชากรเพนกวิน/การประเมินที่อยู่อาศัยของแมวน้ำ ทั้งนี้มากกว่า 85% ของประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ อาศัยอยู่ห่างจากชายฝั่งในระยะ 50 กิโลเมตร ส่งผลให้แนวชายฝั่งอ่าวซิดนีย์มากกว่า 50% เต็มไปด้วยโครงสร้างเมือง รวมถึงมีคนทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งมากกว่า 142,000 คน ระดับความหนาแน่นของเมืองจึงก่อให้เกิดทั้งความท้าทาย และการพึ่งพาระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งรัฐนิวเซาท์เวลส์