29 สิงหาคม 2565 “ทช.” ของบปี 67 ลุยเวนคืน ”นครอินทร์ – ศาลายา” 4.4 พันล้าน

ที่มา : https://www.thansettakij.com/economy/mega-project/538270

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักรองรับความแออัดของปริมาณจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล โดยวางแผนก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ – ศาลายา ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงิน 4,400 ล้านบาท เบื้องต้นงบประมาณเวนคืนอยู่ที่ 2,700 ล้านบาท มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 356 ไร่ ประกอบด้วย ที่ดิน 778 แปลง อาคารสิ่งปลูกสร้าง 341 รายการ โดย ทช. มีแผนของบประมาณจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืนที่ดินในปีงบประมาณ 2567-2568 โดยแบ่งเป็น 2 ปี และที่ผ่านมา (วันที่ 17 ธ.ค. 64) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์-ศาลายา จ.นนทบุรี-นครปฐม เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ทช. ได้ดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จ โดยจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าประชาชนไม่ได้มีการคัดค้าน แต่ประชาชนต้องการทราบระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเพื่อสามารถวางแผนการเงินได้