29 มีนาคม 2565 วางปะการังเทียมอ่าวบางเทา-กมลา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล สร้างแหล่งที่อยู่สัตว์ทะเล

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000030159

 พื้นที่อ่าวบางเทา-อ่าวกมลา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการจัดวางปะการังเทียม ตามโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยจัดวางปะการังเทียมเพิ่มเติมในพื้นที่อ่าวบางเทา-อ่าวกมลา จำนวน 1,200 แท่ง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพิ่มแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมง สร้างเสริมความมั่นคงทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม พร้อมจัดวางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จำนวน 1,310 แท่ง ปี 2563 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม วางในพื้นที่อ่าวบางเทา และอ่าวกมลา จำนวน 1,630 แท่ง และในปี 2564 จากการติดตามผลการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่อุทยานสิรินาถ (หาดในยาง) เวลานาน 2 ปี พบว่ามีการเกาะตัวอ่อนของปะการัง กัลปังหา และมีฝูงปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก