29 มีนาคม 2565 ทส.ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุขเดินหน้าพันธกิจลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/335297

นายมนต์ชัย อินทรพรอุดม กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคกลางและกรุงเทพฯ โลตัส ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการอาหารปันสุข (Zero Food Waste) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โลตัส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์ โดยนำอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังสามารถรับประทานได้ของโลตัส ส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงกำไรเพื่อนำไปแจกจ่าย แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ รวมถึงนำไปเป็นอาหารสัตว์และนำไปผลิตปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อลดขยะอาหารและเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด