29 มีนาคม 2565 ตรวจสอบระบบกำจัดมลพิษ จุดประทัดวัดไอ้ไข่

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/559333

จากเหตุร้องเรียน เสียงดังและฝุ่นควัน จากการจุดประทัดแก้บน วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ ที่ จ.นครศรีธรรมราช กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ล่าสุด พบทางวัดได้สร้างอาคารจุดประทัด พร้อมติดตั้งระบบกำจัดควัน พร้อมใช้งานแล้ว

โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษจากการจุดประทัดบริเวณวัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ หลังมีการร้องเรียนว่า การจุดประทัด ทำให้เกิดเสียงดัง ฝุ่นควัน มีน้ำเสียจากการใช้ฉีดพรมดับประทัดเล็กน้อย จากการลงพื้นที่ ทางวัดพร้อมให้ความร่วมมือ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ล่าสุด พบว่าทางวัดสร้างอาคารจุดประทัดหลังใหม่ พร้อมติดตั้งระบบกำจัดมลพิษ เป็นแบบห้องเผาควันด้วยระบบน้ำมัน ระบบใหม่สามารถจุดประทัดได้วันละ 5 ล้านนัด เมื่อจุดประทัดแล้ว ควันในห้องจะถูกดูด โดยมอเตอร์ดูดอากาศ จำนวน 6 ตัว เข้าเตาเผาควันที่อยู่บนหลังคาอาคาร มีหัวเผาด้วยน้ำมัน 2 หัวเผา แล้วระบายควันออกสู่ภายนอก มีระบบสเปรย์น้ำดับไฟ และลดฝุ่นควันภายในอาคาร ใช้น้ำปริมาณน้อย จึงไม่เกิดน้ำเสียออกสู่ภายนอก คาดว่าจะพร้อมใช้ในเดือนเมษายนนี้

นอกจากนี้ ได้ทำการทดสอบ จุดประทัด 200,000 นัด ปรากฏว่าในห้องจุดมีฝุ่นควันเยอะมาก ซึ่งถูกดูดขึ้นไปเผาด้านบน และระบายควันออกมาด้านนอกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาเสียงดัง กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับวัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้วัดและประชาชนอยู่ร่วมกันได้