29 มีนาคม 2565 ชาวบ้านธาตุถือป้ายคัดค้านเตาเผาขยะ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3257980

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ได้มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านธาตุ บ้านห้วยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย นำหนังสือคัดค้านการทำประชาคมก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ 8 หมู่บ้าน พร้อมกับรายชื่อคัดค้านจำนวน 604 คน หลังจากเทศบาลตำบลธาตุ ทำประชาคม ไม่โปร่งใส และมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ทั้งเรื่องกลิ่น ฝุ่น มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย แมลงวัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาชีพและชีวิตความเป็นอยู่คนในตำบล โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายดำรง สิริวิชยอิ่มวิเศษ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงมารับหนังสือคัดค้าน