29 มีนาคม 2564 เทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติกับการอยู่รอดของปะการัง

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2059089

ปะการังในน่านน้ำกึ่งเขตร้อนเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ เพราะโดยทั่วไปแล้วปะการังเหล่านี้ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนทานทนต่ออุณหภูมิที่หลากหลายได้ดี ทว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้แนวปะการังทั่วโลกลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน่านน้ำเขตร้อนที่อุ่นขึ้น เช่น แนวปะการังมรดกโลกเกรท แบร์ริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef) ในประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นระบบปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะนี้ก็ได้รับความเสียหายถึงขั้นวิกฤต นักชีววิทยาทางทะเลจึงให้ความสนใจอย่างมากกับแนวทางการปลูกถ่ายแนวปะการังที่มีความเสี่ยงจะสูญหายไป การทดลองเกิดขึ้นในน่านน้ำนอกชายฝั่งของฮ่องกง ซึ่งเมื่อไม่นานนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงเกิดความตื่นเต้นที่ได้เห็นปลาหมึกปกป้องไข่ของมันในกระเบื้องดินเผาที่ทำจากเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติซึ่งสร้างขึ้น เพื่อให้ปะการังยึดเกาะ และเจริญเติบโต เป็นการช่วยฟื้นฟูแนวปะการังที่เปราะบาง นักวิจัยเผยว่าครั้งแรกที่วางกระเบื้องมีปลาอยู่ ๒ – ๓ ตัว แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติรวมถึงปลาหมึก และปะการังบนกระเบื้องก็อยู่รอดได้ดีกว่าวิธีการปลูกถ่ายแบบเดิมๆ นักวิจัยให้อัตราความสำเร็จอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ พวกเขาเชื่อว่า นี่อาจเป็นการสร้างบ้านใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับปะการัง ท่ามกลางความพยายามหลีกหนีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทั้งนี้ มีข้อมูลระบุว่าปะการังประมาณ ๘๔ ชนิดที่พบในน่านน้ำของฮ่องกงมีความหลากหลายมากกว่าปะการังที่พบในทะเลแคริบเบียน