29 มีนาคม 2564 น่าเห็นใจ! เจ้าหน้าที่พบลูกแมวดาวพลัดหลงจากแม่ขณะหนีไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง

ที่มา:

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000029753

นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธุ์ รักษาการหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเผยว่า พบแมวดาวอายุประมาณ ๒ -๓ เดือนพลัดหลงจากแม่ขณะหนีไฟป่า บริเวณป่าข้างทางถนนทางหลวงชนบทช่วงบ้านแม่เกี่ยม – บ้านผาคอ ต. ห้วยอ้อ อ. ลอง จ. แพร่ จึงประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผาคอ (พื้นที่ควบคุมเตรียมการผนวก) ไปรับ และนำมาบริบาลไว้ที่หน่วยฯ ขณะนี้อยู่ในการดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง จ. แพร่ แมวดาว มีขนาดเท่าแมวบ้าน แต่มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้ำตาลอ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอกกุหลาบบริเวณลำตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง มีแถบดำสี่แถบพาดขนานจากหน้าผากไปยังบริเวณคอ แมวดาวมีหัวขนาดเล็ก ปากสั้น และหูกลม จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least concern ; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, ๒๐๐๘) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข ๒ ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามล่า และมีไว้ครอบครอง