29 มิถุนายน 2564 ข้อมูลใหม่ของปลาที่ขนานนามว่า “ฟอสซิลที่มีชีวิต”

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2126930

ปลาซีลาแคนท์ (Coelacanths) เป็นปลาดึกดำบรรพ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงยุคดีโวเนียน (Devonian) เมื่อประมาณ 400 ล้านปีก่อน คาดว่าจะสูญพันธุ์ไปในช่วงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เมื่อ 66 ล้านปีที่ผ่านแต่กลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์เมื่อมีการค้นพบปลาที่ยังมีชีวิตชนิดนี้อย่างไม่คาดคิดบนโลก อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศแอฟริกาใต้ในปี พ.ศ. 2481 นักวิจัยขนานนามปลาซีลาแคนท์ว่า ฟอสซิลที่มีชีวิต ล่าสุด ทีมวิจัยนำโดยนักชีววิทยาทางทะเล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศฝรั่งเศส รายงานการศึกษาใหม่เกี่ยวกับปลาซีลาแคนท์ที่อาศัยในทะเลลึกขนาดใหญ่ และออกหากินเวลากลางคืน โดยใช้วงแหวนการเจริญเติบโตประจำปีที่สะสมอยู่บนเกล็ดปลา แบบเดียวกับการศึกษาวงปีของต้นไม้ เพื่อกำหนดอายุของปลาซีลาแคนท์แต่ละตัว นักวิจัยพบว่า พวกมันมีอายุยืนยาวกว่าที่เคยเชื่อประมาณ 5 เท่าหรือราว ๆ 100 ปี โดยปลาเพศเมียจะตั้งครรภ์เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงตั้งครรภ์ที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยรู้จักในสัตว์อื่นๆ ส่วนชีวิตตามปกติของปลาซีลาแคนท์นั้น มักอาศัยอยู่ที่ความลึก 800 ม. ในช่วงเวลากลางวันพวกมันจะอยู่ในถ้ำน้ำใต้ภูเขาไฟเพียงลำพังหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งนี้ ปลาตัวเมียมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ โดยยาวประมาณ 2 ม. และหนัก 110 กก.