29 พฤษภาคม 2565 ยึดรีสอร์ตหรู รุกป่ากว่า 60 ไร่

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/572428

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบ รีสอร์ตแพพัก 2 แห่ง เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี หลังมีกลุ่มนายทุนบุกรุกป่าไม้สร้างรีสอร์ต 

จุดแรก ผู้จัดการรีสอร์ตนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นส.3 มาแสดง พบว่าอยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติชาติป่าเขาสลักพระ เมื่อปี 2516 และยังพบรถแบ็กโฮขุดภูเขาปรับพื้นที่ ส่วนพื้นที่ครอบครองจริง 24 ไร่ ไม่ตรง นส.3 ที่ระบุไว้ 18 ไร่

ส่วนอีกแห่ง อยู่บนภูเขาริมน้ำ มีร้านอาหารเป็นจุดชมวิว มีห้องพัก 10 หลัง อาคารอื่น ๆ 12 หลัง พบบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมาะ กว่า 58 ไร่ จึงตรวจยึดทั้ง 2 แห่ง และเตรียมร้องทุกข์ดำเนินคดีตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ส่วนอาคารที่ก่อสร้าง ไม่มีใบอนุญาต ก็ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ