29 พฤษภาคม 2564 โลกร้อนจ่อเส้นตาย นักวิทย์ชี้โอกาสทะลุร้อยละ 40 ภายใน 5 ปี

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6422134

นักวิทยาศาสตร์เตือนปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือโลกร้อน เข้าใกล้จุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้หลังพบมีโอกาสร้อยละ 40 ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ที่อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะพุ่งทะลุ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเส้นตายที่ชาติทั่วโลกตกลงกันไว้ว่าจะดำเนินการช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้เกินเส้นตายดังกล่าวในข้อตกลงปารีส

ข้อมูลดังกล่าวมาจาก World Meteorological Organization (WMO) หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พยากรณ์ว่ามีโอกาสถึงร้อยละ 90 ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงทำสถิติใหม่ภายในปี 2568 ขณะที่พายุในมหาสมุทรแอตแลนติกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศของปี 2564 ทาง WMO ระบุว่า เขตอบอุ่นซีกเหนือของโลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยมากขึ้น 1.4 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ และสถานการณ์ภัยแล้งทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ที่น่ากังวลที่สุด คือ WMO พบโอกาสเป็นไปได้ถึงร้อยละ 40 ที่ปีใดปีหนึ่งในช่วง 5ปีต่อจากนี้ โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มเป็น 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเส้นตายในข้อตกลงปารีสปี 2559 โดยในตอนนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง 1.2 องศาเซลเซียส

รายงานระบุว่า เมื่อปี 2563 ทาง WMO พยากรณ์ไว้ในลักษณะคล้ายกัน แต่พบโอกาสเพียงร้อยละ 20 โดยการเพิ่มขึ้นของความเป็นไปได้เท่าตัวนั้นมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งนำไปสู่การค้นพบว่า สถานการณ์โลกร้อนนั้นเลวร้ายกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้มาก และมนุษย์จำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด และรวดเร็ว หากต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น