29 พฤษภาคม 2563 กรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ช่วยประปาท้องถิ่น หลังน้ำหน้าฝายหนองหวาย แหล่งน้ำดิบในลำน้ำพองสำหรับผลิตประปาเริ่มลดลง

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200529100357456

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า หน้าแล้งที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้นำน้ำต้นทุนที่มีอยู่บริเวณหน้าฝายหนองหวายระบาย ส่งเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองสายใหญ่ฝั่งขวา สำหรับเติมน้ำดิบให้กับบ่อประปาหมู่บ้านจำนวน ๓๐ แห่ง ในพื้นที่ อ. เมืองขอนแก่น อ. น้ำพอง อ. กระนวน อ. ซำสูง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น และ อ. เชียงยืน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ส่งผลให้ระดับน้ำหน้าฝายหนองหวาย ลดลงเหลือเพียง ๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการผลิตประปาที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือฝายหนองหวาย โดยเฉพาะในพื้นที่ ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ ไม่สามารถสูบน้ำดิบเพื่อผลิตประปาหมู่บ้านได้อย่างเต็มศักยภาพ สำนักงานชลประทานที่ ๖ จึงได้ประสานไปยังเขื่อนอุบลรัตน์(กฟผ.) เพื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค จากเดิมที่ระบายน้ำวันละ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็นวันละ ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. – ๖ มิ.ย. ๖๓ รวมปริมาณน้ำที่ระบายประมาณ ๑๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มาเติมหน้าฝายหนองหวาย เพื่อเพิ่มระดับน้ำในลำน้ำพองให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการประปา บริเวณเหนือฝายหนองหวายได้สูบน้ำ เพื่อผลิตประปาหมู่บ้านสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้านในพื้นที่

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสูบน้ำไปใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้น เนื่องจากน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ มีปริมาณจำกัด ต้องปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนกว่าจะมีฝนตกชุก หรือมีปริมาณเพียงพอในระยะต่อไป