29 พฤศจิกายน 2565 หนุน “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก ดันท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่มา : หนุน “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก ดันท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ (thairath.co.th)

พล.อ.ประวิตร หนุน “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องนำร่างเอกสารเสนอ ครม.พิจารณา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอ “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” เป็นมรดกโลก และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ (ร่าง) เอกสารที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับพื้นที่นำเสนอภายใต้ชื่อ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น เป็นตัวแทนของการเป็นพื้นที่ศักด์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมสีมา ที่มีการผสมผสานความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ กับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทในการใช้หลักหิน (สีมา) ปักล้อมรอบเพิงหิน และที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

โดยพบทั้งที่เป็นแท่งหินธรรมชาติและที่พัฒนามาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมมนและรูปใบสีมา และต่อมาเริ่มมีการสลักลวดลายบนใบสีมา นอกจากนั้นยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ และความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรของประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม