29 พฤศจิกายน 2564 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางด่วนข้ามทะเลทรายสายแรกของซินเจียง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/522385/

โครงการก่อสร้างทางด่วนข้ามทะเลทรายสายแรกในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เป็นก้าวสำคัญสู่การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปีนี้ ทางด่วน S21 Altay-Urumqi ระยะทาง 343 กม. ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองอาเล่อไท่ และเมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง โดยมีระยะทางมากกว่า 150 กม. ที่ผ่านทะเลทราย การก่อสร้างทางด่วนที่ตัดผ่านทะเลทราย ทางจีนนำยางมะตอยชนิดพิเศษมาใช้ในการรับมือกับสภาพทางภูมิศาสตร์ตามแต่ละช่วงของถนน และควบคุมทรายที่อาจเข้ามาบนถนน โดยสร้างที่กั้นทั้งสองด้านของถนน รวมถึงการสร้างทางเดินสำหรับสัตว์ตลอดเส้นทาง ความเร็วที่ออกแบบไว้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าทางด่วนจะย่นระยะเวลาการเดินทางลงเหลือราว 4 ชม.