29 พฤศจิกายน 2562 กทม. –ปริมณฑล อากาศดีถึงดีมาก ฝุ่น 2.5 ลดไม่เกินเกณฑ์ทุกพื้นที่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/118119

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 08.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า ไม่เกินค่ามาตราฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 11-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก/ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก-ดี ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์

www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com