29 ธันวาคม 2564 ฟิลิปปินส์ ยังประสบปัญหาหลังพายุไต้ฝุ่นถล่ม

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/539652

ความเดือดร้อนของประชาชนจากพายุไต้ฝุ่นในประเทศฟิลิปปินส์ จนถึงขณะนี้พลเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ แทบไม่มีอาหารรับประทาน รวมถึงไม่มีที่พักอาศัย ด้านรัฐบาลก็มีงบประมาณไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน ส่วนสหประชาชาติประกาศจะให้ความช่วยเหลืออีก 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจีน และฮ่องกงว่า จากสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ทำให้หลังสิ้นศตวรรษนี้ พายุไต้ฝุ่น จะแรงขึ้นอีก 2 เท่า และคาดการณ์ไม่ได้

Skip to content