29 ธันวาคม 2563 ลูกเต่ามะเฟือง รังที่ ๒ ฟักแล้วที่หาดบางขวัญ

ที่มา: https://mgronline.com /greeninnovation/detail/9630000132827

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามันตอนบนแจ้งข่าวน่ายินดีว่า รังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๒ ของปี ณ หาดบางขวัญ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ออกมาเป็นลูกเต่าแล้ว หลังจากที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๓ ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๒ ดังกล่าว ฟักเป็นตัว และคลานขึ้นมาจากหลุมทราย สภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี จำนวน ๔๗ ตัว ที่ยังอ่อนแอต้องนำไปอนุบาล ๘ ตัว ตายในหลุม ๑๓ ตัว และเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม ๕๓ ฟอง จากจำนวนไข่ทั้งหมด ๑๒๑ ฟอง (อัตราฟักร้อยละ ๔๕.๕) จากนั้นนำไปปล่อยที่ชายหาด เพื่อให้ลูกเต่ามะเฟืองทยอยเดินลงทะเล