29 ธันวาคม 2563 ภัยพิบัติปี ๒๐๒๐ สะท้อนภาวะโลกร้อน

ที่มา: https://www.thairath.co.th /news/foreign/2003327

จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งรายงานขององค์กรการกุศลคริสเตียน เอด ชี้ ๑๐ เหตุการณ์ใหญ่ตลอดปีนี้ที่ทำให้ต้องสูญเสียชีวิตไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ราย ต้องไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า ๑๓.๕ ล้านคน และเงินประกัน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รวม ๖ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทั้งอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศจีนกับอินเดียที่ทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบพายุเฮอริเคน และไฟป่ามากเป็นประวัติการณ์ ทำให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นมูลค่าราว ๖๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ ท่ามกลางทั่วโลกที่ยังต้องรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดร. ร็อกซี แมทธิวคอลล์ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศประจำสถาบันอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนในเมืองปูเน รัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดียเผยว่า เราเห็นอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ในทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล ซึ่งอยู่ระหว่าง ๓๐ – ๓๓ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่สูงเหล่านี้จะมีลักษณะของคลื่นความร้อนทางทะเลที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ชาวฝรั่งเศสเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศประสบพายุ “เบลลา” ถล่ม ทำให้ชาวเมืองนอร์มังดี กับเมืองบริตตานี ฝั่งตะวันตกกับฝั่งเหนือ ๑๘,๐๐๐ ครัวเรือนไฟฟ้าดับชั่วคราว แต่อีกราว ๓๔,๐๐๐ หลังคาเรือนทางตะวันออก และตอนกลางยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทั้งยังส่งผลกระทบบางเที่ยวบินในกรุงปารีสต้องล่าช้าหรือต้องวนกลับเส้นทางเดิม