29 ตุลาคม 2564 สหราชอาณาจักรเปิดตัวเรือสำหรับใช้วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/525566

สหราชอาณาจักร เปิดตัวเรือวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า อาร์เอสเอส เซอร์ เดวิด แอตเทนบะระ (RSS Sir David Attenborough) ซึ่งเป็นชื่อของผู้ประกาศข่าวชาวอังกฤษ และนักธรรมชาติวิทยาชื่อดัง โดยเรือลำดังกล่าวลอยไปตามแม่น้ำเทมส์ เพื่อเปิดตัวต่อสาธารณชน หลังเสร็จสิ้นการทดลองใช้ในทะเล และขณะนี้พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยเรือลำดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในทวีปแอนตาร์กติกในปลายปีนี้

ทั้งนี้ การปรากฏตัวของเรืออาร์เอสเอส เซอร์ เดวิด แอตเทนบะระ เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม COP 26 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วโลก เกี่ยวกับความสำคัญ และความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์ และความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ