29 ตุลาคม 2564 ประติมากรรม และโรงผลิตไวน์ในอิรักเมื่อ 2,700 ปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2229421

ประเทศอิรักได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นแหล่งกำเนิดของอาณาจักรแรก ๆ ของโลกเช่นกัน อย่างอาณาจักรบาบิโลเนีย อาณาจักรอัสซีเรีย การขุดค้นทางโบราณคดีในดินแดนของอิรักมีมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และดูจะไม่หยุดยั้งในการค้นพบหลักฐานประวัติ ศาสตร์ที่น่าทึ่ง ล่าสุด ทีมนักโบราณคดีนานาชาติที่ทำงานขุดค้นในประเทศอิรัก รายงานการค้นพบซากโรงงานผลิตไวน์ขนาดใหญ่ในสมัยการปกครองของกษัตริย์อัสซีเรียเมื่อ 2,700 ปีก่อน พร้อมกับพบประติมากรรมแกะสลักนูนต่ำ และนูนสูงของราชวงศ์ โดยรูปนูนต่ำนั้นเป็นภาพกษัตริย์กำลังสวดมนต์ภาวนาต่อพระเจ้า ประติมากรรมเหล่านี้ปรากฏบนผนังคลองชลประทานยาวเกือบ 9 กม. ที่เมืองไฟย์ดา ทางตอนเหนือของประเทสอิรัก ภาพแกะสลักดังกล่าวมี 12 แผ่น กว้าง 5 ม. สูง 2 ม. แสดงถึงเทพเจ้า กษัตริย์ และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ทำขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์กอนที่ 2 (721-705 ปีก่อนคริสตกาล) และเซนนาเซริบ ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าซาร์กอนที่ 2 นักโบราณคดีชาวอิตาลีเผยว่า มีสถานที่อื่นในอิรักที่มีภาพนูนต่ำ และนูนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนเคอร์ดิสถาน แต่ไม่มีที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าที่นี่ ทั้งนี้ คลองชลประทานถูกตัดผ่านหินปูนเพื่อลำเลียงน้ำจากเนินเขาไปยังทุ่งนาของชาวนา ส่วนงานแกะสลักนั้นนักโบราณคดีเชื่อว่า ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนระลึกถึงกษัตริย์ที่ทรงสั่งให้ก่อสร้าง