29 กุมภาพันธ์ 2563 เช้านี้ฝุ่นเหนือวิกฤติหนักเชียงใหม่ขึ้นแท่น 1 โลก กทม. – ปริมณฑล อากาศดีขึ้นลมแรงช่วยไล่ฝุ่น

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/135994

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 07.00 น. พบ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลาง จำนวน 61 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 16 – 46 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน โดยพบปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐารทุกพื้นที่

สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม 15 จุด) (โซนสีแดง 6 จุด) สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 41 – 117 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

เกินมาตรฐานที่ บริเวณต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ธานี จ.อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ในเมือง จ.อ.เมือง,กำแพงเพชร, ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร, ต.ท่าอิฐ จ.อ.เมือง,อุตรดิตถ์, ต.ท่าโรง จ.อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 81 – 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขณะที่ www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลก ประจำวันที่ 29 ก.พ.63 เวลา 07.50 น. พบว่า เช้านี้ เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 1 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 183 US AQI