29 กุมภาพันธ์ 2563 ชาวโคราชระดมปลูกป่ารอบทับลานแทนสูญไฟป่า

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_610798/

ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นำผู้นำนักศึกษาฯ พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา กว่า 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดิน บริเวณพื้นที่ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้านทิศตะวันตก บ้านด่านละกอล่าง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา  รวม 30 ไร่

โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก จะเป็นต้นไม้ตามศาสตร์พระราชา คือ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ไว้ทำที่อยู่อาศัย  ไม้เศรษฐกิจ สมุนไพร และไม้ฟืน  ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวทางตามศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศโดยรอบพื้นที่ป่ามรดกโลกป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ซึ่งขณะนี้กำลังถูกไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย