29 กันยายน 2565 ระยองเตรียมสร้างโลก ‘Metaverse’ เปลี่ยนพื้นที่ป่าโกงกาง 500 ไร่ มาซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ที่มา : https://thestandard.co/rayong-metaverse

ภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่าโลก Metaverse จะช่วยให้ จ.ระยอง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถแบ่งปันความคิดเห็น จัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล และซื้อขายเครดิตคาร์บอนได้ อีกทั้งยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ป่าโกงกาง 500 ไร่ของจังหวัดจะรวมอยู่ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้วย การเคลื่อนไหวของเทศบาลนครระยองสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2065 การดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้น เทศบาลนครระยองได้มอบหมายให้นักวิจัยศึกษาเกี่ยวกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนในจังหวัด รวมถึงการวางโรดแมปการแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอน การคำนวณคาร์บอนเครดิต และมีความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการสร้างองค์ความรู้คาร์บอนเครดิตด้วยขณะที่ภาคเอกชนนั้น บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง จำกัด ได้มีโครงการ Learning City สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี หรือเรียนรู้ในสิ่งที่เมืองมีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันความสนใจใน Metaverse มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมเป็นหลัก ส่วน Metaverse ทางด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงมากนัก แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตด้วย