29 กันยายน 2565 บ่อขยะเถื่อนเหม็นทั่วลาดกระบัง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/597134

บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.1 บก.ปทส. ตรวจสอบพื้นที่กรุงเทพฯ และได้รับการร้องเรียนปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยสร้างความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งมาจากผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยพบว่าผู้มีร้องเรียนมายัง บก.ปทส.ว่ามีการนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่ดินภายในซอยพัฒนาชนบท 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นมลพิษทางอากาศในพื้น อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนส่งผลกระทบ และสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก ต่อมาตำรวจ กก.1 บก.ปทส. เข้าตรวจสอบพบผู้กำลังนำมูลฝอยมาทิ้ง เมื่อตรวจสอบจึงพบว่ามีขยะมูลฝอยหลากหลายชนิด โดยมีบางส่วนทับถมอยู่ในบ่อน้ำในที่ดินส่งกลิ่นเหม็นเน่า มีแมลงวันจำนวนมาก ตำรวจจึงจับกุมผู้ทิ้งขยะดำเนินคดีในข้อหา “รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ และ “ถมดินเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยไม่แจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น” ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินฯ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป