29 กันยายน 2564 ประเทศไทยแสดงจุดยืนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นใช้พลังงานสะอาด

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/518279

การประชุมระดับผู้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ในปีนี้ ประเทศไทยเตรียมประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นการใช้พลังงานสะอาด เพื่อรักษาโลกของเราอย่างยั่งยืน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. นี้ ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งปีนี้ ประเทศไทยเตรียมประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าลดภาวะโลกร้อน โดยจะสนับการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission