29 กันยายน 2564 ประเทศสเปนประกาศให้เกาะลาปัลมา เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/323076/

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสเปนมีมติเมื่อวันอังคาร ประกาศให้เกาะลา ปัลมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคะแนรี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ และจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือจากส่วนกลาง เบื้องต้น 10.5 ล้านยูโร ( ราว 414.53 ล้านบาท ) โดยราวครึ่งหนึ่งจะเป็นงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ภูเขาไฟบนเกาะลา ปัลมา ซึ่งเป็นเกาะย่อย 1 ใน 8 แห่ง ของหมู่เกาะคะแนรี  เกิดการปะทุอย่างหนัก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนับเป็นการปะทุครั้งแรกในรอบ 50 ปี ของภูเขาไฟลูกนี้ หรือนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 แม้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม บ้านเรือนมากกว่า 600 หลังได้รับความเสียหายจากลาวา และหินร้อน ขณะที่สถาบันวิทยาภูเขาไฟแห่งหมู่เกาะคะแนรี คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น อาจครอบคลุมระยะเวลายาวนานถึง 84 วัน โดยประเมินจากสถิติการปะทุของภูเขาไฟลูกนี้ในอดีต ท่ามกลางความกังวลว่า มวลลาวามหาศาล และมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงอาจส่งผลให้เกิด การระเบิดแล้วมีก๊าซพิษลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ