29 กันยายน 2563 ไฟป่าเขตผลิตไวน์สหรัฐอเมริกาลามหนัก

ที่มา:

สำนักงานดับเพลิงแคลไฟร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียแจ้งว่า ไฟป่ากลาสส์ไฟร์ในเขตปลูกองุ่นผลิตไวน์อย่างนาปาและโซโนมา ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพ สิ่งปลูกสร้างเสียหาย เพราะไฟไหม้ลามในอัตราที่อันตราย เผาพื้นที่ไปแล้ว ๒๗,๕๐๐ ไร่ และยังไม่สามารถควบคุมได้เลย พื้นที่นี้เคยเกิดไฟป่าใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิต ๔๔ คน สิ่งปลูกสร้างเสียหายหลายพันหลัง ขณะเดียวกันถัดขึ้นไปทางเหนือ ๓๒๐ กม. ไฟป่าซอกก์ไฟร์ในเทศมณฑลชาสตากำลังไหม้อย่างรวดเร็ว เผาพื้นที่ไปแล้ว ๓๗,๕๐๐ ไร่ มีอุณหภูมิสูงมาก และมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓ คน ลมกระโชกแรงถึง ๘๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ไฟป่าทั้งสองจุดโหมแรงขึ้น ทางการสั่งให้ประชาชน ๓๕,๐๐๐ คนที่อาศัยอยู่ระหว่างไฟป่าสองจุดนี้อพยพทันที เพราะพืชพรรณแห้งและสภาพภูเขาทุรกันดาร ทำให้ไฟขยายวงอย่างรวดเร็ว ทางการกำลังสอบสวนหาสาเหตุของไฟป่าอยู่ ฤดูไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะนี้ทำลายสถิติของรัฐไปแล้ว นายแกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่า นักดับเพลิงกว่า ๑,๐๐๐ นายพยายามควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาเตือนว่า สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีก เพราะกระแสลมเคลื่อนตัวลงใต้ไปยังนครลอสแอนเจลิสที่คาดว่าจะเกิดคลื่นความร้อนใหญ่ครั้งใหม่