29 กันยายน 2563 พบอีกเครื่องมือหินโบราณ ขวานหิน ที่ถ้ำดินอุทยานสามร้อยยอด

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000099412

เจ้าหน้าที่ทีมสำรวจโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ร่วมกันสำรวจถ้ำต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตามโครงการสำรวจร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณเทือกเขาสามร้อยยอด โดยพบถ้ำที่ปรากฏภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ปีรวม ๗ จุด กระจายอยู่ทั่วทั้งอุทยานฯ และเมื่อเดือน พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา พบภาพเขียนสีโบราณที่บริเวณถ้ำดิน ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ ๑๒๕ ม. หมู่ ๔ บ้านพุน้อย ต. สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และเจ้าหน้าที่ร่วมกันสำรวจถ้ำดินอีกครั้ง เนื่องจากทีมสำรวจพบเครื่องมือหินโบราณหลายชิ้น ชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผา และหอยสองฝาภายในถ้ำดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีร่องรอยของการใช้ประโยชน์จากมนุษย์โบราณในอดีตภายในถ้ำ เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ทีมสำรวจพบเครื่องมือหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบเศษภาชนะดินเผาทั้งก่อนและร่วมสมัยประวัติศาสตร์ และพบภาพเขียนสีเพิ่มเติมอีกจุดที่บริเวณโพรงถ้ำที่ ๒ นอกจากนี้ อีกจุดที่บริเวณเขาหัวพัง พบภาพเขียนสี และเครื่องมือหินกะเทาะชิ้นใหญ่รูปทรงหยดน้ำ สภาพสมบูรณ์ ความน่าสนใจของถ้ำดินคือ นอกจากจะพบภาพเขียนสีแล้ว ยังพบเครื่องมือหิน ขวานหิน เศษภาชนะดินเผา และเปลือกหอยสองฝา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนเขา แต่ถูกมนุษย์นำพาขึ้นไป แสดงถึงหลักฐานร่องรอยการอยู่อาศัย ถือว่าโครงการสำรวจร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณเทือกเขาสามร้อยยอดประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า เพราะเจอหลักฐานที่น่าสนใจ ก่อนหน้านี้ มีการสำรวจพบถ้ำภาพเขียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมศิลปากรเข้าดำเนินการคัดลอกภาพประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ จากนั้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ พบภาพเขียนสีที่ถ้ำโหว่ หุบตาโคตรอีกหนึ่งแห่ง จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจก่อนประวัติศาสตร์ภาคตะวันตก โดยเน้นพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเพื่อตามหาร่องรอยภาพเขียนสีและที่อยู่อาศัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ขั้นตอนต่อไปคือ การศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่สำรวจพบเพื่อเปรียบเทียบว่าเหมือนกับที่แหล่งไหนบ้าง และศึกษาวิเคราะห์ภาพเขียนสีที่สำรวจพบเพิ่มเติมอีก ๖ แห่งด้วย และเตรียมเสนอของบประมาณสำรวจศึกษาถ้ำดินเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากถ้ำดินมีความเหมาะสมหลายด้านที่จะเป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดี ซึ่งข้อมูลหลักฐานที่พบมีประโยชน์ต่ออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และชุมชนมาก เพราะเป็นหลักฐานร่องรอยทางประวัติศาสตร์ นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอดกล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้มีประโยชน์มากในอนาคตทางอำเภอจะได้ร่วมกับท้องถิ่น อุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก โดยจะได้มีการนำเสนอจังหวัดเพื่อผลักดันอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนบน หรือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ตอนบนเชื่อมโยงกับหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด และกุยบุรี ซึ่งเรามีจุดท่องเที่ยวมากมาย ทั้งหาดทราย ชายทะเล ภูเขา และถ้ำต่างๆ

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่โครงการสำรวจในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งถ้ำดินได้สำรวจพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และล่าสุด พบเครื่องมือหินโบราณเพิ่มเติมอีก บ่งบอกว่าในพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างถ้ำพระยานคร โดยถ้ำดิน เราพบภาพเขียนสีเพิ่มเติมและยังพบเครื่องมือหินด้วย ซึ่งจะต้องรอให้กรมศิลปากรไปตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าเครื่องมือหินดังกล่าวอยู่ในช่วงอายุใด หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วในอนาคตทางอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้