29 กรกฎาคม 2564 เผยภาพเสือในผืนป่าตะวันตก

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6534535

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)เปิดเผยว่า วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก หรือวันอนุรักษ์เสือโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์การแพนเทอรา ประเทศไทย และสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย ศึกษาวิจัยการติดตามสัตว์ตระกูลแมวป่าในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตกใน จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่งคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยองค์การแพนเทอรา และสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอนส่งรายงานผลการติดตั้งกล้องบันทึกภาพภาพสัตว์ป่าในช่วงระหว่างเดือน ต.ค 2563-มี.ค. 2564 สามารถบันทึกภาพสัตว์ผู้ล่าในวงศ์เสือและแมว 5 ชนิดได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ และแมวดาว นอกจากนี้ บันทึกภาพสัตว์ป่าสงวน 3 ชนิดได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา และเก้งหม้อ รวมทั้งภาพสัตว์ป่าคุ้มครอง 38 ชนิด เช่น ช้างป่า วัวแดง หมาใน ชะมดแผงสันหางดำ เป็นต้นโทษของการล่าสัตว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี ปรับสูงสุดถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ